CardioEasy®人心肌细胞消化液

CaridoEasy®人心肌细胞消化液是由赛贝生物(Cellapy®)研发生产的用于人心肌细胞体外培养再接种的消化产品。该消化液性质温和,对细胞损伤小,极大提高心肌细胞接种的贴壁率和存活率。
  • 产品介绍
  • 产品说明

产品内容:

组分代码

名称

规格

数量

CA2011100

CardioEasy®人心肌细胞消化液Ⅰ

100mL

1瓶

CA2012100

CardioEasy®人心肌细胞消化液Ⅱ

100mL

1瓶

 


 

消化前                                         消化终点


            

    接种培养3天                                                                       长期培养
心肌细胞消化液功效图

本网站由阿里云提供云计算及安全服务