CA1024005

ATeasy® 单细胞接种添加剂

ATeasy®单细胞接种添加剂是赛贝生物(Cellapy)开发出的针对人多潜能干细胞(hESC/hiPSC)传代需要单细胞接种时的一种添加剂。

产品介绍

 

ATeasy® 单细胞接种添加剂:
       ATeasy®单细胞接种添加剂是赛贝生物(Cellapy)开发出的针对人多潜能干细胞(hESC/hiPSC)传代需要单细胞接种时的一种添加剂。

 

产品内容:

产品组份 产品名称 规格 数量
CA1024005  ATeasy®单细胞接种添加剂 5mL  1瓶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    ATeasy® 单细胞接种添加剂

浏览此商品的顾客同时也查看了

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。